Lisa Christoffersen
Stud. merc.

lisa.mier@get2net.dk
Præstøgade 10 3.th
2100 København Ø
Telefon: 35 43 02 03
     
     
    Curriculum Vitae
     
     
    Nøglekvalifikationer
     
    Efter at have været bosat og rejst i udlandet i en årrække, har jeg opnået en erfaring, der gør mig i stand til at forstå kulturelle forskelle og tilpasse mig dem hurtigt.

I givne situationer er jeg god til at tage en problemstilling op og få en løsning igennem.

I min fritid og på universitetet har jeg beskæftiget mig med projekter. jeg har derigennem opnået en kunnen i at koordinere projekter og nå frem til et resultat på et givent tidspunkt.
     
     
    Erhvervserfaring
     
99 -      Niels Brocks Handelsskole - Danmark
Underviser i erhversøkonomi, IT, markedsføring, spansk og projektarbejde.
Projektarbejde.
     
98-99   Det Danske Idéselskab - Danmark ( Reklamebureau/forlag)
Udarbejdelse af kampagner og administration/bogholderi.
     
92-95   Microcumputers and Projects A.S. - Spanien
Produktionsvirksomhed, som fremstiller bærbare terminaler
Indkøb af materialer og bogholderi.
     
     
    Uddannelse
     
     
99-01   Cand.merc.SOL - Handelshøjskolen - Danmarket Danske Idéselskab - Danmark ( Reklamebureau/forlag).
     
94-98   HA-eksamen, med specialer indenfor økonomi, innovationsledelse og logistik Jaume I - Spanien.
     
     
   

 Lisa´s hobby