Psykologi eller Prostitution
     

Bogen beskriver, hvordan vi konkret arbejder i vort virkefelt med vore produkter.

Det er en koncentreret bog, der kommer vidt omkring i historiske, juridiske og religiøse perspektiver, både i Øst og Vest.

Bogen er komprimeret og med et henvisningssystem omkring ordforklaringer, litteraturhenvisninger og stikordsregister, som er helt unikt, næppe set før - og meget effektivt til studium.

Teksten er trykt i farver alt efter om den henviser til historie, jura, Fjernøsten, Mellemøsten, eller Vest.

Når hovedtitlen er Psykologi eller Prostitution, er det fordi vi søger at afklare, om fundamentet for den konkrete fagligheds verdensbillede er tilstede, eller om forklaringsmodellerne mere ligner Prostitution.

Eksempelvis kan nævnes kapiteltitlerne:

  1. Hvorfor sex?
  2. Samtaler med en prostitueret
  3. Flugten fra ansvaret/Dråben
  4. Modstand mod forandring
  5. Organisationsudvikling/bevidsthed
  6. Seksualitetens væsen
  7. Orgasmens funktion efter Wilhelm Reich
  8. Teorien om de vilde dyr - og barndommen
  9. Hvem er vi ? -- Vi er -- bare.

Det er en fagbog, der kan bruges til undervisning på mange niveauer og uddannelser, idet emner som relaterer sig til offentlig forvaltning, seksualitetsforståelse, organisationsudvikling og bevidsthedsforskning indgår i syntesen:

Det indre manifesterer sig i organiseringen/verdensbilledet.

Med bogens helt unike og specielle tryk og ganske specielle udformning kan den erhverves for:

1500 kr.incl. moms.

  Tilbage

 

Udkommer i tredje kvartal 2000

Download Psykologi eller Prostitution som arbejdsdokument
Filformat: PDF

Ovenstående fil kræver Acrobat Reader - du kan downloade programmet gratis ved at trykke på nedenstående  ikon.