Om arbejdsbogen
Selverkendelsens abc

     
SELVERKENDELSE forudsætter en udvidelse af bevidstheden. En proces til at kende sig selv og se sig selv som den man er indefra.

Man kan lære at se og kende sig selv gennem egne handlinger, gennem de erfaringer man gør ved bevidste handlinger. Man kan se sig selv, når man handler ud fra egne bevidste valg i stedet for vane- og tillærte handlinger.
Mine bevidste handlinger kræver feed-back / respons fra dig og andre, så jeg har mulighed for at se konsekvenserne af egne handlinger.

Ansvarlighed overfor sider i mig - den barnlige og den voksne, den aggressive og den passive, den dovne og den aktive, den sårede og den lykkelige, den sure og den glade såvel som den smertefulde og den nydelsesfulde side - giver mulighed for at se og dermed være ansvarlig for, hvad jeg gør mod mig selv, mod andre og dermed overfor helheden.

Du kan lade dig inspirere af bogen - til at praktisere og lave øvelser - øve dig

Her er et par eksempler:

ØVELSE: Du i hverdagslivet
  • Find ud af 3 ting du vil gøre denne dag i dit liv.
  • Hvorfor vil du det?
  • Hvad gør det ved dig - at du vælger disse handlinger?
  • Hvilke tanker udløser det i dig?
  • Hvilke konsekvenser har det for dig og andre?

ØVELSE: Sammen med en du kender godt
Prøv at gå til en af dine nærmeste - ægtefælle, barn, kollega, eller lignende - og spørg, hvad vedkommende gerne vil gøre for eller med dig - uden at du blander dig !

Tilkendegiv dig og lad den anden tilkendegive sig ved hjælp af ORDET - klart og direkte.

Det er vigtigt, at du ser på dig selv, dine følelser, dine tanker, dine meninger og handlinger. Du ser fra dig selv indeni på dig selv - det du føler, tænker, har meninger om og hvordan du handler. Du bemærker, at du har evnen til at se på dig selv - på det du har lært. Du ser på dit tillærte, udviklede og foranderlige EGO.

--Køb Selverkendelsens abc

Download Selverkendelsens abc
Størrelse: 587 KB
Filformat: PDF

Ovenstående fil kræver Acrobat Reader - du kan downloade programmet gratis ved at trykke på nedenstående  ikon.

  Tilbage