Workshops og kurser

Introduktion til Stjernekurset
Seksualitetens centrale rolle
     
Kurset er tilrettelagt ud fra materialet,som findes her  på nettet. Det forventes, at deltagerne har orienteret sig i materialet. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og prøve lidt af øvelserne. Meningen med introduktionskurset er også at alle lærer produktet og hinanden lidt bedre at kende, så det bliver klart dels hvad kurset indeholder og i hvilken udstrækning der er interesse for eventuelt at deltage i kurset. Det afklares også på denne måde, hvilket niveau der er baggrund for at deltage på.
     
Se datoerne for Introduktionskurset
     
Se kursusmaterialet  -  Pris-levering
     
Du kan altid ringe til Royal-Service hvis du vil høre nærmere, eller hvis du vil bestille en brochure eller et kursus. Tel. 38 34 46 34
- eller skrive en mail til Info@Royal-Service.dk
 
 

 
 
 

 

Triv-selv for ledere
     
At se på egen adfærd - holdning - og at ændre den - gøres gennem bevidsthed.

Vi arbejder med at konfrontere (stå over for) os selv.

Vi har hver især mulighed for at håndtere og bevidst ændre vor adfærd - vore holdninger - vore indre spændinger og dermed vore energier
     
Bestil brochurenPris-levering
     
Du kan altid ringe til Royal-Service hvis du vil høre nærmere, eller hvis du vil bestille en brochure eller et kursus. Tel. 38 34 46 34
- eller skrive en mail til Info@Royal-Service.dk
 
 

Det er ikke alt, der skal have plads på vor mark, selvom det er kønt og spiseligt. Lederkunst er at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige og at konfrontere.
 
 
 
Triv-selv for mænd og kvinder
     
Et produkt vi gennem en del år har haft megen glæde ved. Målsætningen i denne workshop er gennem en dyb kontakt med egne fysiske og psykiske ressourcer, at manifestere de kræfter, som ligger gemt.

Vi arbejder med fuld accept af os, lige fra den barnlige side til den voksne side, den aggressive og den passive, den dovne og aktive, den sårede og lykkelige, den sure og glade, den smertefulde og nydelsesfulde side osv.

Vi stiller spørgsmålet om, hvordan vi kommer ind til kernen i os, hvor der er fred/ro og varme. Og svarer: Ved accept af de ydre lag, klichéer og roller.

Vi fokuserer på nu´et og skæver kun til fortiden. Vi lærer at lytte til os selv, og til os selv i forhold til de andre - til helheden. Det giver ro.

Det essentielle er at få indsigten, at være i klarheden, at blive der hvor vi er - indtil vi vil et andet sted hen.

Det tager tid at acceptere verden som den er, vi har grundigt lært at verden skal laves om, at vi skal være anderledes.

Vi ser også på forskellen mellem mænds og kvinders verdensbillede. Det er spændende i work-shoppen at tale om det, uden at dømme nogen part, bare se på det - acceptere.

     
Bestil brochuren -   Pris-levering
     
Du kan altid ringe til Royal-Service hvis du vil høre nærmere, eller hvis du vil bestille en brochure eller et kursus. Tel. 38 34 46 34
- eller skrive en mail til Info@Royal-Service.dk
 
 
triv-mk.jpg (9190 bytes)

Fri til at håndtere det umulige og være den jeg er inden i !

 
 
 
Organisationskultur
     
En virksomheds kultur er summen af de
- normer
- værdier
- holdninger
- spilleregler (skrevne og uskrevene)
- ritualer og myter
som giver virksomheden dens særpræg og identitet, os som adskiller den fra alle andre virksomheder.
     
Download brochuren Organisationskultur i PDF-format.
     
Bestil brochurenPris-levering
     
Du kan altid ringe til Royal-Service hvis du vil høre nærmere, eller hvis du vil bestille en brochure eller et kursus. Tel. 38 34 46 34
- eller skrive en mail til Info@Royal-Service.dk
 
 
 
 
 
Bevidsthedsforskning
Seksualitetens centrale rolle
     
Seksualitetens væsen afdækkes gennem kursets 7 niveauer. Det danner et samlet hele: bevidsthedsforskning. De enkelte niveauer kan tages enkeltvis afhængig af deltagerforudsætninger.

Der uddeles mapper på kurset med materiale og til notater.
Læs brochuren online.
     
Bestil brochurenPris-levering
     
Du kan altid ringe til Royal-Service hvis du vil høre nærmere, eller hvis du vil bestille en brochure eller et kursus. Tel. 38 34 46 34
- eller skrive en mail til Info@Royal-Service.dk
 
 
 
 
 
Organisationsudvikling (selvforståelse)
     
I vor organisationsforståelse er organisationen et kraftfelt og omgivelserne andre kraftfelter der indvirker på organisationen i et samspil.

Undertiden beskriver vi organisationen, som en stjerne med egen indre dynamik, der er i samspil med andre sole i universet.

Det centrale for os er at organisationen får en selvforståelse, den kan arbejde frit ud fra.
     
Bestil brochurenPris-levering
     
Du kan altid ringe til Royal-Service hvis du vil høre nærmere, eller hvis du vil bestille en brochure eller et kursus. Tel. 38 34 46 34
- eller skrive en mail til Info@Royal-Service.dk
 
 

Cajus Petronius, som var embedsmand hos kejser Nero, død 66 e. Kr.:

"Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat. Jeg lærte senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde hver ny situation gennem omorganisering, og jeg lærte også, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering."

Netop af den grund er det centrale for os selvforsåelse, det giver nemlig basis for vækst.Pris-levering   Bestil materiale

Konsulentkursus
     
Du er konsulent
...vi ser på det, du kommer med

Det er et kursus
1. periode 3 dage, tema: Mig med kunden

2. periode 2 dage, tema: Mig og mine produkter

3. periode 2 dage, tema: Mig optimalt

Yderligere oplysninger vil komme på nettet så snart lejlighed bydes.
     
Bestil brochurenPris-levering
     
Du kan altid ringe til Royal-Service hvis du vil høre nærmere, eller hvis du vil bestille en brochure eller et kursus. Tel. 38 34 46 34
- eller skrive en mail til Info@Royal-Service.dk
 
 
 
 
 
Bestilling af materiale
     
Ja tak, jeg vil germe have tilsendt følgende brochurer:
     
    "Triv-selv for ledere"
     
    "Triv-selv for mænd
       og kvinder"
     
    "Organisationskultur"
     
    "Bevidsthedsforskning"
     
    "Organisationsudvikling"
     
    "Konsulentkursus"
     
Navn:  
     
Adresse:  
     
Telefon:  
     
E-mail:  
     
Kommen-
tar eller
spørgsmål:
-
     
   
 
Se også:
Pris-levering
 
 
 
Du kan altid ringe til Royal-Service hvis du vil høre nærmere, eller hvis du vil bestille en brochure eller et kursus.
Tel. 38 34 46 34 - eller skrive en mail
Info@Royal-Service.dk