Dråben

     
Frederiksberg kommunalbestyrelse opretter et idéudvalg i 1971 med ændringer i 1982, 1987, 1992, 1994 og 1997.

Baggrunden er den, at kommunalbestyrelsen vil fremme idérigdommen blandt kommunens ansatte.

Det er tilsvarende modeller i andre kommuner, som Frederiksberg kommune lader sig inspirere af.

Jeg foreslår i 1994 indkøb af et fotografiapparat til Hjemmeplejen til fotografering af nyansatte. Mit forslag bliver afvist.

I 1997 anskaffer Hjemmeplejen fotografiapparatet. - Ved anskaffelsen er det beregnet, at der spares mange tusinde kroner årligt.

I folkemunde udtrykkes det som ikke overraskende, at jeg får en opmuntringspræmie, da mit forslag om køb af det samme fotografiapparat bliver afvist.

Der har været involveret 40 embedsmænd i 23 instanser. Hans Gammeltoft Hansen tog sig personligt af sagen - hans udtalelser taler for sig selv.

Mange mener, at det ud fra 'Dråbens bilag' er klart, at domstolene vil tildele mig omkring 20.000,- kr., hvis jeg anlagde sag mod Frederiksberg kommune, idet der er faste regler om belønning i forbindelse med forslagsvirksomhed, der giver kommunen besparelser.

En del har anbefalet mig at føre denne retssag, men den er uden betydning for mig. Det centrale for mig er at udvikle lærebogsmateriale - og så i øvrigt at forske i, hvad det er for kræfter i mennesket, der skaber Dråben. - Jeg skal i den forbindelse takke det offentlige for et uforligneligt stort arbejde, som givet har kostet omkring 150.000,- kr. i sagsbehandlingsomkostninger.

Jeg tror og håber, at pengene er givet godt ud, og at mit arbejde med Dråben vil tydeliggøre mange aspekter vedrørende forvaltning og administration, og nødvendigheden af personlige kvalifikationer, som ellers oftest illustreres ved sager, hvor der er menneskelige tragedier indblandet. Sådanne sager har jeg fået tilbudt* , men afvist, idet jeg foretrækker at benytte Dråben, som er en hel harmløs sag.

Med beklagelse må jeg mene, at der aktuelt er både redaktionelle og faktuelle fejl i Dråben, selvom det yderste er gjort for at undgå det. Jeg håber at opgave nr. 00 kan råde bod i den sammenhæng - over tid.

Sættet "Dråben" og "Dråbens bilag" er primært udarbejdet til undervisning på handelsskolernes elevuddannelse på offentlig administration; men videreudviklingen, som er i gang, kan resultere i, at min vision om et kursus for borgmestre og ledende embedsmænd kan realiseres.

Jeg vil hermed give en tak til alle implicerede, og ikke mindst mit netværk, som har været til umådelig støtte, hver gang der kom et brev, som jeg var ved at dø af grin af.

Læs om Dråbens bilag.


*)
I skoleforvaltningen henvises Peter på 8 år til psykolog af barselsvikaren for klasselæreren. Barselsvikaren er enig med Peters øvrige lærere om at han p.t. virker ukoncentreret og forvirret. Skolepasningsordningen har også set problemet. Pædagoerne dér har talt med Peters far, som er i det 2. nye forhold efter, at han fik forældremyndigheden for 1½ år siden fordi Peters mor drak og ikke kunne passe ham betryggende. Der er tilknyttet en hjemmehos til Peters hjem. Aktuelt er der en ny sagsbehandler, der ikke tør udtale sig. Familiens læge har behandlet Peter for allergi, og har sendt Peter til udredning på hospitalet. Peters 2 ældre søskende er p.t. midlertidigt i familiepleje. Peter er mest i ro, når han er i sin aflastningsfamilie. Der holdes jævnligt møder omkring Peters familie. Alle instanser deltager, det er jo det bedste, der kan gøres. - Hvorfor er Peter forvirret ? - Det sociale udvalg har jo været inde i sagen, som er anket til Ankestyrelsen.
--

draaben.gif (4330 bytes)

Køb Dråben

Download Dråben
Størrelse: 491 KB
Filformat: PDF

Ovenstående fil kræver Acrobat Reader - du kan downloade programmet gratis ved at trykke på nedenstående  ikon.

  Tilbage